Niskakipuinen asiakas fysioterapeutin vastaanotolla

Niskakipu on yksi yleisimmistä syistä hakeutua fysioterapiaan. Yli 30-vuotiaista suomalaisista miehistä 2-3 kymmenestä ja naisista neljä kymmenestä on kokenut niskakipua viimeisen vuoden aikana (Käypä hoito 2017). Yleisin kivun aiheuttaja on niska-hartiaseudun lihaskireys. Niskakipu on yleensä epäspesifiä kipua ja vain 0,5-5% spesifiä kipua (patologinen tekijä taustalla). Kivun syntyyn vaikuttavat useat eri tekijät mm. ryhti, työ, nukkumisergonomia.

Fysioterapiassa ei hoideta pelkästään oireita, vaan perehdytään myös oireiden aiheuttajaan. Usein kivun taustalla on useita eri tekijöitä, mutta välillä myös esimerkiksi pelkkä nukkuma-asento voi olla syynä kivun syntymiselle.

Niin kuin yleensä fysioterapiassa, myös niskakivun tutkiminen aloitetaan haastattelulla. Haastattelussa selvitetään oirekuvaa, työtä, harrastuksia ja muita kipuun vaikuttavia tekijöitä. Haastattelun jälkeen fysioterapeutti tekee niskan tutkimuksen, jolloin katsotaan mm. ryhtiä, niskan liikkeitä ja voimaa. Tutkimisen ja haastattelun avulla tiedetään, kuinka fysioterapiassa edetään.

Niskakivun fysioterapia on aina yksilöllistä. Yleensä niskakipuinenkin hyötyy vahvistavista lihasvoiman harjoitteista, joiden avulla saadaan tehokkaasti vähennettyä kipua ja vahvistettua kaularangan ympärillä olevia lihaksia. Lisäksi harjoitellaan ergonomisempaa ryhtiä sekä liikkuvuutta tarpeen mukaan. Fysioterapiassa kipua voidaan vähentää ja liikkuvuutta lisätä myös erilaisilla manuaalisilla (käsin tehtävillä) tekniikoilla.

Niskakivun omahoito:

  • Noudata lääkärin tai fysioterapeutin ohjeita, jos sellaiset on olemassa
  • Liikuta niskaasi kevyesti kaikkiin suuntiin kivun sallimissa rajoissa
  • Kokeile lämpö- ja kylmähoitoa (esim.vehnätyyny tai kylmäpussi)
  • Kipulääkitys apteekin tai lääkärin ohjeiden mukaisesti
  • Hyvä työ- ja uniergonomia

Milloin lääkäriin?

  • Jos kyseessä on tapaturmasta johtuva vamma
  • Kipuun liittyy kuumetta, oksentelua tai rintakipua
  • Jos kipu kehittyy nopeasti 1-2 päivän sisällä ja siihen liittyy sormien puutumista tai lihasvoimaheikkoutta
  • 1-2kk itsehoidon jälkeen kipu on edelleen niskassa
  • Jos kipu on sietämätöntä, eikä liity rasitukseen