Ota yhteyttä tai varaa aika puhelimitse tai netissä

Iilaakson Fysioterapia Oy on asiakaslähtöinen ja asiantunteva fysioterapiapalvelujen tuottaja Iin kunnassa. Tarjoamme asiakkaillemme apua niin liikunta- ja tukielinten kipuihin ja vaivoihin kuin esimerkiksi neurologisiin oireisiin. Pääpalveluihimme kuuluvat fysioterapia, kotikuntoutus, kroonisen kivun hoito ja kuntoutus sekä akupunktio ja kinesioteippaus.

Tutustu palveluihimme ja varaa aika!

Yhteystiedot

Iilaakson Fysioterapia Oy

Y-tunnus: 2841587-3

Laitakuja 4
91100 Ii

 iilaaksonfysio@gmail.com

Ajanvaraus

Varaa aika omalle fysioterapeutillesi numerosta 050 5234 649  tai nettiajanvarauksen kautta.

Henkilökunta

 Tiina Vuononvirta, pj
 Fysioterapeutti, TtT, työnohjaaja
 040 5088 476

Osaamisalueet:

  •  Tuki- ja liikuntaelinten fysioterapia
  •  Neurologinen fysioterapia
  •  Kroonisen kivun kuntoutus
  •  Akupunktio
  •  Kinesioteippaus

 Liisa Tuikkanen, tj
 Fysioterapeutti, lähihoitaja
  050 523 4649

 Osaamisalueet:

  •   Tuki- ja liikuntaelinten fysioterapia
  •   Neurologinen fysioterapia
  •   Ikääntyvien kuntoutus
  •   Kinesioteippaus
  •   Lihaskalvokäsittelyt

Ajanvaraus

Varaa aika omalle fysioterapeutillesi numerosta 050 5234 649 tai nettiajanvarauksen kautta.

lilaakson Fysioterapia Oy

Laitakuja 4

91100 II

050 5234 649

iilaaksonfysio@gmail.com

Ota yhteyttä!

Haluatko kysyä lisää palveluistamme tai antaa palautetta? Jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

p;                                                                                   REKISTERISELOSTE

                                                                                       Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä

11.8.2017

1a

Rekisterin-

pitäjä

Nimi

Iilaakson Fysioterapia Oy

Osoite

Laitakuja 4, 91100 Ii

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Liisa Tuikkanen, p. 050 5234 649, liisa.tuikkanen@gmail.com

2

Yhteyshenki-

lö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

Tiina Vuononvirta

Osoite

Laitakuja 4, 91100 Ii

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 050 5704 796, tiina.vuononvirta@gmail.com

3

Rekisterin nimi

Potilasrekisteri

4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

Potilasasiakirjoja käytetään hoidon laadun varmistamiseen ja potilaan hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, toiminnan tilastointiin ja laskutukseen.

Tietojen käsittely perustuu potilaan suostumukseen ja potilaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin; terveydenhuoltolaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, henkilötietolaki, arkistolaki, laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista.

5

Rekisterin

tietosisältö

Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot. Potilaan nimeämä lähiomainen, alaikäisen potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja.

Potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot sekä esitiedot.

Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot.

Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.

Tieto siitä, salliiko potilas muiden Iilaakson Fysioterapiassa häntä hoitavien fysioterapeuttien nähdä potilasrekisterissä olevat merkinnät silloin kun se on hänen hoitonsa kannalta tarpeellista.

Potilaan ajanvaraustiedot.

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

Potilas, potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja tai lähiomainen.

Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä esimerkiksi kansallisen terveysarkiston (KANTA) kautta.

                                                                                       REKISTERISELOSTE                                               2

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Potilastietoja voidaan luovuttaa vain potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen nojalla (viranomaiset).

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

Vain potilaan suostumuksella terveydenhuollon ammattihenkilöille jatkohoitoon liittyen.

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Esitietolomakkeet ja lääkärin lähetteet säilytetään lukitussa paikassa ja niihin ei pääse käsiksi kuin terapiatyötä tekevä Iilaakson Fysioterapian fysioterapeutti. Hoidon yhteydessä käytetyt lomakkeet (esim. testilomakkeet) hävitetään välittömästi, kun tiedot on siirretty sähköiseen potilaskertomukseen

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttöoikeus myönnetään yrityksessä työskenteleville henkilöille henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiaton pääsy rekisteriin on estetty fyysisellä ja teknisellä suojauksella.